top of page

Nu vaknar björnarna! Järvarna är dagaktiva!

Nu är tiden då björnarna vaknar upp ur sin vintersömn. Våren kommer till taigans skogar i vildmarken. Då ska vi vara på plats vid den ryska gränszonen i östra Finland för att möta vårens första björnar den 16-20 april! Redan nu den 4:e april sågs den första björnen vid gömslena på resmålet.

Järvar är nu aktiva dagtid vid gömsleområdet. Då snö fortfarande finns kvar på marken är det möjligt att få bra bilder av djuren då den reflekterande snön belyser de mörkpälsade djuren underifrån. Speciella fotomöjligheter blir det!

Här är en bild av järv från Finland nu i slutet av mars.

Det finns fortfarande möjlighet att följa med på äventyret 16-20 april!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page