top of page

Förbättringar på Wild Brown Bear lodge

Rovdjurslands kompanjon i Finland, Ari Sääski på Wild Brown Bear lodge, har tagit ett stort steg i verksamheten. Hela området där lodgen och gömsleområdet ligger har köpts från Finska staten. Tidigare har området arrenderats på 5-års basis.

Nu äger alltså Ari hela Wild Brown Bear området privat och kan satsa långsiktigt på att förbättra verksamheten. Exempelvis byggdes 7 nya gömslen förra året. Många förbättringar på både gömsleområde och på lodgen pågår.

Jag själv, Magnus Fredriksson/Rovdjursland, arbetar med att skapa bästa möjliga fotomiljöer på gömsleområdet. Utvecklig av strategier för matning/åtling är också en viktig del för att skapa fotomöjligheter med rovdjuren.

Det finns några platser kvar på resorna 2016. Välkomna att boka!

Vilda hälsningar, Magnus Fredriksson/Rovdjursland

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page