top of page

NU ÄR BJÖRNARNA FRAMME!

I natt kom den första björnen fram på gömsleområdet på vårt resmål Wild Brown Bear, Vartius, östra Finland!

Järvarna har också varit aktiva där hela vintern. Även i Kuikka - dit höstens vargresor går - kom två björnar fram i helgen. Det är normalt att björnarna kommer fram i början av april. Våren har varit ganska kall hittills och det är fortfarande mycket snö kvar vid ryska gränszonen.

Nu ser vi fram emot nästa resa den 14-18 april då vi hoppas se och fota björnar och järvar i snö där i taigan som vaknar upp från sin vinterdvala!

Vill du möta björnarna och våren i taigan? Det finns fortfarande möjlighet att åka med på resan 14-18 april!

Vilda hälsningar,

Magnus Fredriksson, reseledare

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page