top of page

Björnfoto i fina skogsmiljöer


Rovdjursland Fotoresor och Wild Brown Bear lodge vid den finsk-ryska gränsen kan nu erbjuda resedeltagarna fler och spännande fotomiljöer för björn och järv i skog. Det blir speciella bilder och upplevelser av möten med björnen på nära håll inne i skogen! Här finns ett fint ljusinsläpp och även ett snyggt insläpp av ljus i bildernas bakgrunder - allt från mjuka gröna färger till varma toner i gult, orange och rött beroende på solens läge och molnigheten.

Här är en bild från resorna nu i juli i molnigt och regnigt väder som ger bra fotoljus inne i skogen. De nya gömslena i skogen fungerar mycket bra! Vi kommer att skapa ytterligare nya fotomiljöer och gömslen i skog i området framöver!

Vilda hälsningar,

Magnus Fredriksson/Rovdjursland, reseledare

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page