top of page

Bästa björnfoto till bästa pris!

BÄSTA BJÖRNFOTO TILL BÄSTA PRIS!

Boka nu ditt äventyr till Rovdjurslandet 2017!

Den finsk-ryska gränszonen är den överlägset bästa platsen för att uppleva och fotografera de stora rovdjuren björn, järv och varg. Rovdjursland Fotoresor är här den största reseaktören och helt specialiserad på fotoexpeditioner till detta resmål. Detta möjliggör de mycket fördelaktiga priserna!

Jag har nu sysslat med denna verksamhet sedan 2013 på heltid med målsättningen att finna den bästa platsen och skapa de bästa fotoupplevelserna för mina resedeltagare. Wild Brown Bear Lodge, Vartius, är denna plats. Här har jag engagerat mig för att utveckla fotomöjligheterna och jag representerar Wild Brown Bear i Skandinavien. Jag vågar hävda att jag här kan leverera de bästa upplevelserna och bästa fotomöjligheterna av vilda björnar med naturliga beteenden i vackra varierade oförstörda taigamiljöer!

Denna säsong har samtliga över 100 resedeltagare fått fota björn - olika individer som vi lär oss känna igen, fina oförstörda miljöer, fantastiska ljusförhållanden där björnarna oftast kommer fram redan tidigt på kvällen, naturliga beteenden med födosök och interaktioner, nästan inga störande måsfåglar alls, fler gömslen än någon annan plats och alltid valmöjligheter inför varje ny kväll där Rovdjurslands deltagare har prioritet, taktisk rådgivning och guidning, allt i Finland ingår.

Wild Brown Bear området ägs privat av min kompanjon Ari Sääski och här satsar vi långsiktigt och jobbar hela tiden på att skapa förbättringar och nya fotomiljöer. Ingen jakt alls bedrivs i detta område - här har rovdjuren en frizon, är trygga och trivs!

Efter en fantastisk säsong 2016 vill jag nu bjuda in till bokningar av resor 2017. Reseprogram finns på hemsidan. Jag behåller de fördelaktiga priserna! Minskar max deltagarantal till 12 för att säkra kvaliteten gentemot varje enskild deltagare.

Varmt välkomna på äventyr i Rovdjurslandet 2017!

Vilda hälsningar, Magnus Fredriksson / Rovdjursland, reseledare Ari Sääski / Wild Brown Bear, owner Lauri Luhtaniemi / Wild Brown Bear, manager

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page