Upplev och fotografera björn, järv och varg!

 

Östra Finland är den bästa platsen för björnsafari och att uppleva och fotografera de vilda stora rovdjuren från björngömsle under säsongens varierande årstider. Wild Brown Bear lodge är extremt bra för björn och järv och normalt ses rovdjuren varje kväll, ofta helt nära gömslena! Här finns också en vargflock som ses och hörs ibland. Verksamheten med björngömslen har bedrivits på platsen sedan 1999. 

 

Här finns alltid fler gömsleplatser än gäster med hela 25 olika gömslen. Detta möjliggör valmöjligheter av olika miljöer och möjligheter till olika upplevelser och fotografering varje kväll! Allt under rådgivning av Magnus Fredriksson, områdets mest erfarne fotoguide.

Deltagare har sett och fotograferat björn på alla Rovdjurslands resor till Finland sedan starten 2014!

 

Vi erbjuder våra deltagare ett mycket fördelaktigt pris! Därtill mervärden som personlig rådgivning och fototaktik inför varje ny kväll i gömslena, samt intressant information om rovdjuren på plats. Lokala busstransporter ingår i priset, samt all mat på plats och boende på lodgen. 

 

Förbered er på närkontakt med vildmarken!

Att möta den store dominante björnens blick på nära håll är som att skåda in i vildmarkens egen själ - en naturupplevelse med sådan kraft att den i många fall orsakar ofrivilligt andningsuppehåll - Björnfrossa! 

Fotoresor till Finland med naturfotograf Magnus Fredriksson. En upplevelseresa med fokus på rovdjur, björn, järv och varg.
Fotoresor till Finland. Fotografera järv
fotoresor, upplevelseresor och fotoworkshop om rovdjur med naturfotograf Magnus Fredriksson.
Rovdjuren

 

Det är vanligt med nära möten med rovdjuren från gömslena i fint ljus och i oförstörda vackra varierande taiga-miljöer. Björn är vanligast med flera olika individer, intressant dynamik och beteenden mellan individerna, samt omsättning på olika individer under säsongen. Järv ses ofta här, många gånger på nära fotoavstånd. Vargar hörs eller ses här tillfälligt.

 

Här blir det normalt många fototillfällen i bra ljus och på varierande avstånd - allt från enstaka meter till ca 50 m då man kan få mycket fina bilder och upplevelser av rovdjuren i det vackra taigalandskapet på denna plats.

En viktig del är att ge deltagarna en inblick i björnarnas dolda liv i vildmarken. Guiden Magnus Fredriksson har efter flera hundra nätter i gömslena sedan 2013 lärt känna igen många av de olika björnarna och deras unika drag. Under resorna bygger vi på dessa kunskaper och lär oss känna igen individerna och deras individuella historia. Detta tillför mycket till upplevelserna och det hela blir mycket mer spännande och intressant!

 

Då man sitter i björngömslena och väntar på de stora rovdjuren blir det ofta fotomöjligheter även på fåglar, i synnerhet under våren.

 

FILM

Se en film av Roland Ulfeld/Rovdjursland om upplevelser av rovdjuren på platsen här: En dag i Rovdjursland

 

 

 

 

Miljöer och gömslen

 

Gömsleområdet består av tre olika sjöar med fina sjökanter, skogsbryn och glest beväxta myrar omkring. Det finns även större ytor av öppen myrmark med frodig vegetation - inklusive rikligt med tuvull - där rena fotomöjligheter utan träd finns. Dessutom gömslen i fina skogsmiljöer som ger en helt annan känsla i upplevelse och bild. Mycket viktigt är att miljöerna är oförstörda och har vacker vegetation som är avgörande för både upplevelse och bildresultat!

 

Gömslena har olika riktningar, vilket möjliggör val av med- eller motljus. Man kan även välja sjö som förgrund eller som bakgrund.

 

Det finns 25 gömslen, varav de flesta för två personer, ett par singelgömslen, samt ett par större gömslen. Gömslena är utplacerade över ett större område och vissa gömslen ligger enskilt.

 

Här kan vi alltså erbjuda nya miljöer varje kväll och dessutom möjlighet till singelgömsle.

En mycket stor fördel är att här på gömsleområdet finns normalt få måsfåglar, något som annars blir störande i bilderna.

 

EXKLUSIVA MÖJLIGHETER!

Rovdjursland är i hög grad engagerad i att utveckla nya fotomöjligheter på platsen, samt att ge deltagarna extra möjligheter genom den specialiserade åtling som utförs av guiden Magnus Fredriksson för att markant förbättra möjligheterna till upplevelser och fotografering!

RÄTT UPPLEVELSER!

Själva naturupplevelsen är viktigast för de flesta deltagare. Vi talar om "fotoupplevelser" där starka naturupplevelser fås  samtidigt som utmärkta fotomöjligheter - detta är vad Rovdjursland och Wild Brown Bear vill erbjuda! Ett omfattande arbete läggs ned för att kunna leverera detta där djuren ofta ses på nära håll och miljöerna är oförstörda, vackra och varierade. Djuren ska visa naturliga beteenden vad gäller födosök och interaktioner mm. Det ska vara en vildmarksupplevelse som känns in i ryggraden! Det brukar kallas "björnfrossa".

 

FILM

Se en beskrivning av gömslena och miljöerna här: Film om gömsleområdet

 

Boende och bokning

 

Vi bor på Wild Brown Bear lodge som ligger på privat mark som även innefattar hela gömsleområdet. Här har vi rum med vandrarhemstandard, matsal, samt ett audutorium för föredrag. Dessutom bastu, klassisk Finsk rökbastu och en sjö just intill att bada i. 

 

Över natten stannar vi i gömslena som har enkla våningssängar. Gömslena ligger på gångavstånd från lodgen (ca 1 km) och de flesta är gjorda för två personer med två fotogluggar per deltagare. 

 

All mat ingår med stadig frukost och stadig tidig middag, samt fika under dagen. Dessutom matsäck med till gömslet.

 

FLYG

BIG Travel resebyrå hjälper gärna till att ordna flygbiljetterna. Avgift 150 SEK per bokning. Meddela om denna hjälp önskas! Obs, kostnad för flygbiljett ingår inte i resans pris.

 

LOKALTRANSPORT MED BUSS 

Alla marktransporter i Finland med hyrd buss ingår i priset. En stor fördel då kostnaderna för nödvändiga transporter från flygplatsen annars kan bli betydande. 

HUR EN RESA GÅR TILL

Se en film om hur en resa går till här: Film om resa till Finland

 

BOKNING AV RESA

Sänd intresseanmälan för att delta i resa via "Kontakt" i menyraden ovan. Bokning och betalning görs sedan via länk direkt på Wild Brown Bears hemsida. 

 

Vi tillämpar mycket generösa resevillkor!

 

SE DATUM OCH PRISER HÄR !