top of page

Lyckad resa till Finland i april!


Vi lyckades bra med denna resas målsättning - att se och fota björn och järv i snö, helst mycket snö. Nu hade vi ca 70 cm snö och dessutom en del dramatiska snöbyar växlande med solgenombrott. Så mycket snö har det inte varit på platsen på 15 års tid i april.

Vi fick många bra fotomöjligheter på björnar gående och grävande i den djupa snön - ganska unika bilder kunde vi få! Dessutom järv!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page