top of page

Den största och mest fotogeniska björnen!

Denna bild togs nu 6:e maj under senaste resan till Wild Brown Bear, Vartius, finsk-ryska gränszonen. Denne väldige björn kallas "Brutus" och jag har sett och fotograferat den flera gånger sedan 2013. Vi hade turen att den kom fram för första gången i år just under vår resa 6-10 maj. Nu är en resegrupp på "tjejresa" på plats och så är även "Brutus".

Det är stor skillnad att se och fota en "normal" björn till storlek och utseende i jämförelse med denne individ som förkroppsligar sinnebilden av hur en björn ska se ut. Jag vill hävda att det är den största björnen och den mest fotogeniska björnen i den Nordiska taigan. Vilken upplevelse det är att få se och följa detta mäktiga djur!

Denne björn har nu regelbundet setts på gömsleområdet Wild Brown Bear, Vartius, under flera år och han är i prima form! En stark anledning i sig att åka hit för att fotografera!

Vilda hälsningar,

Magnus Fredriksson, reseledare

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page